IMAGE
IMAGE
بازدید گروه از کوهورت مشهد
دوشنبه, 20 آبان 1398
گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی در نظر دارد طبق روال سال گذشته به منظور آشنایی با ظرفیتهای علمی مطالعه کوهورت... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری سومین جلسه ژورنال کلاب
یکشنبه, 19 آبان 1398
سومین جلسه ژورنال کلاب گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی در سال تحصیلی 98 - 99 در روز سه شنبه 98/8/21 ساعت 14 در آزمایشگاه... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری دومین جلسه ژورنال کلاب سال98-99
یکشنبه, 12 آبان 1398
 دومین جلسه ژورنال کلاب گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی در سال تحصیلی 98 - 99 در روز سه شنبه 98/8/14 ساعت 14 در... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری جلسه معارفه سال 98
یکشنبه, 14 مهر 1398
 جلسه معارفه دانشجویان جدید (پذیرفته شدگان ازمون سال 98 ) کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و کارشناسی ارشد و دکتری... ادامه مطلب...